Månad: April 2012

Nyheter

Hållbart och ansvarsfullt resande – ny guide!

Miljöguide ska göra volontärresan mer hållbar! Volontärresor har de senaste åren blivit alltmer populära. Många svenskar vill åka på en semesterresa där de samtidigt kan göra en insats för djur, natur, barn eller vuxna. Det har hittills inte funnits några tydliga riktlinjer eller rekommendationer för den typen av resor. Nu publicerar Volontärresor en behändig miljöguide […]

Läs mer

Ny avhandling om volontärarbete!

Ny doktorsavhandling om volontärarbete. Forskaren Cecilia Jonsson vid Växjö Universitet konstaterar att internationellt hjälparbete blivit ett viktigt område som många vill ha erfarenhet från. För 2000-talets unga är volontärresan en bildningsresa. Helst vill de resa ut med en ideell organisation men dessa förknippas med krångliga urvalsprocesser och långa projekttider. Dagens unga är vana att kunna […]

Läs mer

Inspirationsmöte i Stockholm onsdag 18 april

Hur gör man för att lära ut något när man åker som volontär? Kom och lyssna på Kristina Sjöstrand Iliveska som jobbade i Kenya! Hon undervisade kvinnor som varken kan läsa eller skriva. Kristina utvecklade ett effektivt och givande program som visade sig kunna överbrygga både språkliga och kulturella barriärer Kristina Sjöstrand Ilievska är till […]

Läs mer

Besök oss i centrala Göteborg