Försäkring

Det ingår en Ansvarsförsäkring när du åker som volontär via Volontärresor AB. Denna försäkring är helt unik och tillhandahålls endast av oss på Volontärresor. Försäkringen gäller för tillfällen då man oavsiktligt skadat någons egendom eller annan person och därigenom blivit skadeståndsskyldig. Glädjande har detta inte hänt, men vi är måna om att våra volontärer ändå skall ha detta skydd under sin resa. Däremot ingår det inte någon reseförsäkring. Du ansvarar själv för ditt försäkringsskydd under resan. Hemförsäkringar täcker i regel inte volontärjobb och du bör därmed teckna en kompletterande reseförsäkring. En bra försäkring är Gouda Försäkringars Leva Utomlands. Denna finns från två veckor och uppåt. Du köper reseförsäkring via oss på Volontärresor.

Behöver jag en försäkring?

När du reser på en volontärresa är det viktigt att du är rätt försäkrad. Volontärarbete inkluderas normalt inte i din hemförsäkrings reseskydd, då det enbart ger ett skydd under din fritid på semesterresor. En del hemförsäkringsbolag undantar hela din resa, då syftet med resan är arbete och inte semester. Andra ger dig ett skydd under fritiden på din volontärresa och gäller då inte under arbetstid på ditt volontärarbete och inte heller på transport till och från din volontärarbetsplats.Volontärresor har granskat försäkringsmarknaden och tagit fram den reseförsäkring som bäst passar din volontärresa. Det är en heltäckande reseförsäkring som innehåller alla nödvändiga moment. För oss på Volontärresor är din trygghet på resan viktig. Vi vill säkerställa att alla våra kunder har ett tillräckligt försäkringsskydd, som gäller under ditt volontärarbete och de äventyr du ska uppleva. Dessutom är det viktigt att du ska få den service som behövs om något oförutsett skulle hända.Volontärresor samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en stor internationell aktör. De finns representerade i mer än 40 länder och har en egen alarmcentral för sina nordiska kunder. Reseförsäkringen heter Leva Utomlands. Den gäller under arbetstid på ditt volontärarbete och detta ingår i försäkringen:

 • Läke- sjuk- och tandvårdskostnader
 • Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall
 • Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk
 • Olycksfall och invaliditet
 • Ansvars och rättskydd
 • Överfallsskydd
 • Hjälp på plats
 • Egendomsskydd

Täcks jag redan av min hemförsäkring?

Det som även är unikt med Leva utomlands är att den täcker äventyrliga aktiviteter, som exempelvis fallskärmshoppning, klättring och dykning.Leva Utomlands gäller utan självrisk.Den resa du ska få uppleva med oss är speciell, där det skydd som hemförsäkringen erbjuder inte är tillräckligt. Hemförsäkringen är, enligt vår bedömning, anpassad för semesterresor och innehåller därför villkor som vi anser är otillräckliga.Begränsningar i hemförsäkringen:- Volontärarbete och transport till och från din volontärarbetsplats är undantagna- Äventyrliga aktiviteter är undantagna- Endast offentlig sjukvård ersätts generellt och på våra resor befinner många sig långt från den typen av civilisation. Dessutom håller inte alla allmänna, offentliga sjukhus den kvalitet som är tillfredsställande- Självrisk vid varje skadetillfälle och ingen ersättning för småskador som inte uppgår till självrisken- Inget invaliditetskapital vid olycksfall- Assistans av SOS-alarm endast vid större personskador. Gouda Reseförsäkring har en egen 24 h alarmcentral.

Priser

 • 2 veckor: 550 kr
 • 3 veckor: 750 kr
 • 4 veckor (30dgr): 900 kr

Tillägg 30 kr per extra dag.

Beställ din försäkring direkt när du ansöker eller genom att maila oss följande: försäkringens period (start och slutdatum), namn, adress, personnummer samt resmål till [email protected]

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev