Elektricitet och energi

Många platser i världen håller snabbt på att förlora sin växtlighet, dels på grund av avverkning av stora bolag men även av lokalbefolkningens skogsröjning. Detta sker till viss del därför att man fortfarande använder ved för värmehållning och matlagning. Det finns lite du kan påverka om det är på detta fallet. Finns det möjlighet att använda annan energikälla försök göra det.

Hur påverkar jag min energiförbrukning?

  • Ett bra tips är att äta samma sak, samtidigt som andra. Då krävs inte lika mycket energi och heller inte under längre tid.
  • Samma sak gäller duschar, disk, tvätt och annat som kan kräva energi eller elduppvärmning.
  • Samkör i största möjliga mån till fördel för energiförbrukning och värme.
  • Energi kommer i många former, din kompost kan här hemma bli till biogas eller varför inte föda till något av djuren där du befinner dig på din resa?
  • Batterier finns det sällan någon hantering för, undvik i största möjliga mån att ta med produkter som kräver dem och se till att inte köpa saker som kräver engångsbatterier, varken till dig själv eller någon annan. Det kan dessutom vara sämre kvalitet på batterier utanför Europa och USA.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev