Ringar på vattnet

Ringar på vattnet.

En undersökning om volontärresor till Ghana

Hösten 2011 gjorde vi en undersökning bland 350 volontärer som varit i Ghana. Resultatet visade att 9 av 10 volontärer fått ändrade värderingar, 8 av 10 volontärer blivit mer intresserade av globala rättvisefrågor, 7 av 10 volontärer skänkt gåvor i efterhand till sina projekt och 5 av 10 volontärer hade påverkats i sitt val av studier eller yrke… Så förändringar sker både hemma och ute i världen!

Ringar på vattnet – en undersökning om volontärresor till Ghana

  • 9 av 10 volontärer har fått ändrade värderingar
  • 8 av 10 volontärer har blivit mer intresserade av globala rättvisefrågor
  • 7 av 10 volontärer har skänkt gåvor i efterhand till sina projekt
  • 5 av 10 volontärer har påverkats i sitt val av studier eller yrke
Under september 2011 lät Volontärresor genomföra en enkätundersökning för att ta reda på hur volontärer påverkas av sin volontärvistelse och vad volontärresandet kan betyda för ett mottagarlands invånare. Enkäten gick till 350 volontärer som arbetat i Ghana och 123 personer svarade, dvs 35 procent (i internetsammanhang en hög svarsfrekvens). Engagemanget för enkäten har varit stort och nästan alla respondenter har svarat med utförliga kommentarer till frågorna. Här följer en kort sammanfattning av resultaten och några av de många kommentarerna.

Hur har volontärens värderingar påverkats av resan?

92% uppger att deras volontärvistelse gjort att de fått nya värderingar. Nästan en tredjedel har börjat handla mer rättvisemärkta produkter och 8 av 10 har blivit mer intresserade av globala frågor.
Materiella ting har inte lika stor betydelse längre
Den första skillnad min familj la märke till hos mig när jag kom hem från Ghana var att jag var så otroligt tacksam, för allt
Man får en helt annan insikt i livets viktiga frågor. Vad som egentligen är viktigt och betyder något. Kulturutbyte och förståelse för andra människor
Mitt engagemang för rättvisefrågor och toleransen för andra människor har ökat
Hur enkelt livet kan vara och att man kan vara lycklig i många olika former. Det skalade av hela min uppfattning om vad lycka är
Man har sett verkligheten kontra tv-bilden, har möjlighet att bilda min egen uppfattning istället för medias. Mer kritisk mot media och deras framställning.

Hur har volontärens liv i Sverige påverkats av resan?

97% uppger att de utvecklats som människor av sin volontärvistelse i Ghana. Nästan hälften av de tillfrågade (47%) uppger att deras volontärresa på något sätt har påverkat deras val av yrkes- eller studieinriktning. 20% (25 personer) har börjat studera ämnen med inriktning på globala eller rättvisefrågor. En person har fått praktik på UDs Afrika-enhet. Var tionde volontär har börjat studera medicin med sikte på att kunna åka ut igen.
Efter min volontärresa blev jag helt säker på att jag vill arbeta på liknande vis även i framtiden. Därför har jag nu börjat läsa till sjuksköterska och förhoppningsvis kommer jag kunna arbeta för någon ideell organisation när jag är klar
Jag studerar till sjuksköterska och vill arbeta för Läkare utan gränser. Blev intresserad av det efter att jag varit i Ghana
Kommer att läsa freds- och konfliktkunskap. Mitt drömjobb är att få jobba inom någon frivillig organisation eller helst inom FN. Det har blivit självklart för mig efter volontärresan
Jag har pluggat till sjuksköterska för att kunna bli barnmorska och det beror helt på att jag var på ett barnhem där de allra flesta barnen hade förlorat sin mamma i samband med en förlossning. Det vill jag jobba med att motverka
Jag insåg att jag ville jobba med utvecklingsfrågor och särskilt HIV/Aids. Detta ledde mig till att söka ett program i globala Studier med inriktning utvecklingsstudier

Vad har volontärresandet betytt materiellt för projekten?

Nästan tre av fyra volontärer (73%) har på något sätt skänkt gåvor till projekten i Ghana. Många har skänkt mat, kläder, skolmaterial, leksaker, verktyg, sjukhusmaterial, hygienartiklar mm. Andra har sponsrat med pengar för att bygga toaletter, lägga tak, köpa sängar, bygga hönshus eller renovera byggnader.
Jag samlade in pengar från vänner och bekanta i Sverige för att köpa sängar till barnhemmet jag arbetade på
Datorer och vi byggde en vattenledningsränna för att förhindra översvämning av skolan vid regn
Gungor, pennor, papper, tvål, handdukar, godis, tvättsvampar, gosedjur och andra leksaker
Diverse gåvor, alltifrån en vattentank till barnhemmet till barnens samtliga sjukhuskostnader under mina tre månader där
Vi byggde ett hönshus för barnhemmet och har hjälpt till att restaurera byggnader på barnhemmet

Vad har volontärresandet betytt ekonomiskt för projekten och invånare i Ghana?

Nästan hälften av volontärerna (47%) har skänkt pengar i efterhand till projektet. En volontär har fått ett svenskt företag att skänka 15 000 kr istället för att ge julgåvor till de anställda och en annan har bett sina vänner att skänka pengar till barnhemmet istället för att få egna födelsedagspresenter till 60-årsdagen
Har samlat in pengar – genom lotterier – genom att visa ett powerpointprogram hos t ex PRO och berättat om ”mitt” barnhem i Ghana. Har skickat drygt 10 000 kr hittils
Mat åt ett barnhem för två månader
Jag gjorde ett projektarbete i skolan och skänkte 6 000 kr till ett barnhem och skola
Ett företag jag fått kontakt med skänkte istället för julgåva till de anställda 15 000 kr till barnhemmet där jag var. Det räckte till en stor vattentank och barnens hälsoförsäkringar
På frågan hur mycket pengar varje volontär spenderade på sin fritid i Ghana blev svaret i genomsnitt drygt 4 000 kr, dvs ca 500 000 kr sammanlagt för de 123 volontärer som svarade. Kanske kan man våga anta att denna summa – 4 000 kr – gäller för de flesta volontärer som åker ut till något av alla våra projektländer. Det skulle innebära ganska stora inkomster för de byar som tar emot volontärer regelbundet. Varje volontär har därutöver betalat för mat och boende lokalt till sina respektive värdfamiljer. Dessa pengar går direkt – utan mellanhänder – till de fattigaste invånarna ute i avlägsna små byar.

Vad har volontärerna bidragit med under eller efter volontärvistelsen?

Volontärerna har i största utsträckning arbetat som extraresurs på barnhem, skolor eller vårdkliniker där personal saknats helt eller delvis. De 123 volontärerna i undersökningen har arbetat ca 8 000 arbetstimmar (30 tim i veckan). Sammantaget för alla Ghana-volontärer i undersökningen blir det ca 22 000 arbetstimmar vilket motsvarar 12 årsarbetstider. Två tredjedelar (67%) av de tillfrågade har på något sätt hållit kontakten med någon i Ghana efter att de kommit hem. Nio personer har uppgett att de återvänt till Ghana. Av dessa besökte alla utom en projektet de tidigare varit på. Fem personer uppger att de varit med att starta upp nya projekt (barnhem eller skolor) i Ghana.
Genom insamlade medel har jag byggt ett barnhem för 24 föräldralösa barn, som jag idag arbetar med att försörja, utveckla och förbättra
Jag och min värdmamma Emilia har öppnat vår egen skola. Den heter ”Emils School for the Needy” och har mycket som en svensk skola har. T ex ingår lunch i skolavgiften så att barnen slipper ha med sig pengar till skolan och slipper risken att bli rånade

Sammanfattning

Av de 123 Ghana-volontärer som deltog i undersökningen uppger 97% att de utvecklats som människor och att de ser annorlunda på sitt liv och världen i övrigt efter sin volontärresa. 47% uppger att deras volontärresa på något sätt har påverkat deras val av yrkes- eller studieinriktning. 67% har behållit kontakt med Ghana. 49% har skänkt pengar och 73% har skänkt gåvor under sin volontärperiod eller i efterhand från Sverige. Fem personer har startat egna projekt i landet. Gemensamt för alla är att volontärresan inneburit ett kulturutbyte och möte mellan individer med mycket olika livsvillkor. Detta möte har gett upphov till stora förändringar både materiellt och immateriellt för både de svenska volontärerna och många invånare i Ghana.
När jag åkte till Ghana levde jag i en naiv illusion om att jag skulle rädda världen. Efter två månader där insåg jag att det var människorna i Ghana som räddade mig.
Undersökningen genomfördes mellan 7 – 24 september 2011 av David Asp vid Travel Education Center i Norrtälje.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev