Vart går pengarna

Varför betala?

Den avgift du betalar för att resa som volontär ska täcka alla de kostnader som uppstår i samband med din resa. Du betalar inte för att jobba; du betalar för allt runtomkring, dvs introduktion, hämtning på flygplatsen, mat, boende, förberedande information, lokala transporter, utflykter och att det finns en lokal organisation med människor som kan hjälpa dig i alla lägen 24 timmar om dygnet. När du väl är på plats så arbetar du som volontärarbetare utan ersättning.

I det land du besöker är de flesta mycket fattiga och många skulle gärna ha din volontärplats, om de bara fick mat och husrum som ersättning. För att vi inte skall ta jobben från invånarna i landet eller på annat sätt belasta landet du besöker står du därför själv för alla kostnader. Din vistelse i landet ska helst ge jobb åt andra och ett visst ekonomiskt bidrag till det lokalsamhälle som tar emot dig, genom att du till exempel handlar lokala varor och tjänster.

Innan du åker

Förberedande information: Vi ger dig den information du behöver innan du åker iväg. Vi ordnar regelbundet informationsmöten där du kan ställa frågor direkt till oss och tidigare volontärer. Du kan ringa eller träffa oss vardagar 9 – 17 på vårt kontor. Ca två månader före avresan får du ett informationspaket med  vår egen förberedande information som ger dig inblick i vad det innebär i praktiken att vara volontär i just det land du valt att resa till.

Personlig service: Vi hjälper dig att skräddarsy din resa efter dina önskemål. Du får ett förslag på en lämplig flygbiljett och vi kan – mot en avgift – hjälpa dig att ordna med visum i de fall som det behövs.

Försäkring: En ansvarsförsäkring ingår i alla våra resor. En ansvarsförsäkring gäller för tillfällen då du som privatperson krävs på skadestånd för att oavsiktligt ha skadat någon eller någon annans egendom. Du kan genom oss köpa en reseförsäkring som gäller för volontärarbete.

Under din volontärvistelse

Lokal kontaktorganisation: Under hela din vistelse får du stöd av vår lokala samarbetspartner i landet. Det innebär att du 24 timmar om dygnet har någon att vända dig till om du behöver akut hjälp av något slag. Hämtning ingår i alla våra projekt. I en del av våra projekt ingår även transporter till och från projektplatsen. Återresan till flygplatsen får du däremot i allmänhet stå för själv.

Introduktion: I alla resor ingår en introduktion när du landat i landet. Där får du en orientering om landets seder och bruk, grundläggande information om vart du ska vända sig om du blir sjuk eller bestulen etc Du får hjälp att växla pengar på ett säkert sätt, ev köpa lokalt telefonkort mm. När det gäller längre resor – minst 4 veckor – kan introduktionen pågå flera dagar och innehålla utflykter eller kurser i det lokala språket. I flera av våra länder ingår en språkkurs.

Volontärplats: I samråd med vår lokala samarbetspartner ordnas en lämplig volontärplats. I de fall inte ditt förstahandsval går att uppfylla försöker vi finna ett näraliggande alternativ. På din arbetsplats blir du introducerad som medarbetare och får handledning av dina kollegor.

Kost och logi: Mat och husrum ingår under hela volontärtiden. Du bor antingen hemma hos en lokal värdfamilj eller på ett volontärcenter tillsammans med andra volontärer. Familjen får betalt för sina omkostnader. I många länder har matkostnaderna rusat i höjden så att de i vissa fall når europeiska kostnadsnivåer. I några länder ingår enbart frukost och middag 6 dagar i veckan.

Det här går dina pengar också till

Projektstöd: Det behövs ofta material och resurser – allt från papper och pennor till bandage och spadar. En del av dina pengar går till sådant direkt projektstöd, dock inte nödvändigtvis till det projekt där just du är volontär. Den lokala organisationen beslutar hur ditt bidrag ska användas.

Lokala samarbetspartners: Den lokala kontaktorganisationen arbetar för att din tid som volontär ska bli så meningsfull som möjligt. De har valt ut det projekt du får vara på. De har också hittat lämpliga familjer som kan ta emot dig eller ordnat volontärcenter där du kan bo. Vi betalar våra lokala partners och stödjer dem att utveckla jobb för lokalbefolkningen.

Kvalitetssäkring: Vi besöker regelbundet våra partners för att försäkra oss om att familjerna är bra och projekten meningsfulla. Om det kommer fram kritik från volontärer försöker vi se till att projektet förändras och förbättras. Om inte det ger önskat resultat slutar vi skicka volontärer dit liksom vi slutar bo hos en familj som inte fungerar. Det händer också att vi avslutar samarbetet med en partner som inte uppfyller våra krav.

Volontärer behövs Våra samarbetspartners behöver hjälp från volontärer som just dig. Genom att resa som Volontär så bidrar du till att skapa förändring på vår jord. Dels genom att själv förstå de problem och utmaningar som vår jord står inför och dels genom att sprida den kunskapen vidare. Inte minst bidrar ditt besök till organisationen på plats och skapar på det sättet förutsättningar för ett fortsatt arbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev