Resevillkor

Resevillkor

När du köper en resa av Volontärresor gäller svensk konsumentlagstiftning i form av ”Paketreselagen”. Vid tvister finns klara regler vad som gäller för dig som konsument. Volontärresors egna resevillkor reglerar avtalet mellan dig som resenär och oss som arrangör. I avtalet ingår särskild information till dig som resenär angående ändringar eller kompletteringar av ovanstående dokument. I de fall då de allmänna och särskilda villkoren är motstridiga gäller de särskilda villkoren. Nedan följer särskilda resevillkor för resa med Volontärresor.

Anmälan

Du anmäler dig till en resa på vår hemsida eller via telefon. Vi bekräftar sedan att vi tagit emot din anmälan med ett mail till dig. Därefter skickar vi ut ett inbetalningskort på resans anmälningsavgiften som är 2000 kronor tillsammans med ansökningshandlingar. Betalning av anmälningsavgiften ska ske inom 7 dagar. Det är först efter att vi mottagit anmälningsavgiften som du är garanterad en plats på din valda resa. I och med att du betalt anmälningsavgift har du tecknat avtal med Volontärresor och din anmälan blir bindande.

Adressändring

Resenären ska hålla Volontärresor underrättad om eventuell adressändring så att ändrade avgångstider och liknade kan meddelas.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Du kan teckna ett avbeställningsskydd separat genom ditt försäkringsbolag eller annat reseförsäkringsbolag.

Avbeställning

Nedanstående antal dagar för avbeställning och belopp gäller om du avbokar din resa:

  • Avbokning tidigare än 60 dagar före avresedagen: Resenär betalar 1000 kr
  • Avbokning 60 dagar eller senare, men tidigare än 21 dagar före avresedagen: Anmälningsavgiften är förverkad.
  • Avbokning 21 dagar eller senare, men tidigare än 14 dagar före avresedagen resenären betalar 25% av resans pris.
  • Avbokning 14 dagar eller senare, resenären betalar 50% av resans pris
  • Avbokning mindre än 24 timmar innan avresa, resenären betalar 100% av resans pris.

För resor där flygbiljett ingår (alternativ B) gäller följande tillägg till våra resevillkor:

  • Vid avbokning senare än 28 dagar före avresa tillkommer en kostnad på 9 000 kr.

Vid avbeställning av resa nära inpå startdatum förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ge den avbokade platsen till en ny resenär.

Avbruten volontärvistelse

Om du av någon anledning måste avbryta en påbörjad volontärvistelse har Volontärresor inte ansvar för återbetalning av avgift för kvarvarande volontärvistelse, inkvartering eller kurser. Volontärresor har rätt att avbryta en volontärs volontärprogram om volontären har misskött sig på ett sådant sätt att det påverkar det fortsatta volontärarbetet negativt.

Betalning

Betalning sker vid två tillfällen. För att din anmälan ska vara giltig ska anmälningsavgift betalas in senast 7 dagar efter din anmälan. Vi skickar ut inbetalningskort för anmälningsavgift och resevillkor. Anmälningsavgiftens 2 000 kr/person. Cirka två månader före avresa skickar vi slutfaktura tillsammans med praktiska tips och förberedande information. Slutbetalning ska vara oss till handa senast 21 dagar före avresa. Faktura skickas ut per post i god tid. Sker anmälan senare än 30 dagar innan avresa ska hela resans pris betalas inom 3 dagar.

Reseförsäkringar

Du måste ha en heltäckande reseförsäkring som ger fullgott skydd vid sjukdom och olycksfall. Försäkringen ska dessutom täcka kostnader vid eventuell hemtransport. Vi kan hjälpa dig som resenär att teckna lämplig reseförsäkring genom vår partner Gouda Försäkring. OBS! Du som resenär ansvarar alltid själv för att kontrollera att din försäkring gäller och att du erhåller korrekt dokumentation från försäkringsbolaget samt att dina uppgifter stämmer.

Hjälp med bokning av flygresa

Flygbiljett ingår inte i resans pris med undantaget av våra resor som heter alternativ B, då flygbiljett ingår i priset. Volontärresor samarbetar med Tranås resebyrå och när du bokar din resa får du ett reseförslag på en biljett via e-post, om du är intresserad av deras förslag svarar du dem.

Minimiantal deltagare

Vår strävan är alltid att skicka iväg en hel grupp med volontärer. I de fall där vi inte får ihop en grupp ställer vi inte in resan varför man kan komma att åka själv.

Pass och visum

På samtliga av våra resor krävs pass. I vissa länder krävs även visum. Kostnaden för visum ingår inte i resans pris, men vi hjälper dig med information om hur och var du ansöker om visum. Information om visum hittar du också på varje projektsida. Om resenären saknar pass eller visum vid avresan kan ingen återbetalning ske. Resenären är skyldig att kontrollera att de uppgifter som anges i handlingarna är riktiga.

Reklamation

Om det skulle uppstå problem under din volontärvistelse vänder du dig först till din lokala projekt koordinator. Därefter kontaktar du Volontärresor, tillsammans försöker vi sedan lösa problemen. Reklamation ska skriftligen vara Volontärresor tillhanda senast en månad efter din hemkomst.

Ändring av resans pris

Volontärresor förbehåller sig rätten att korrigera priset på resan vid större förändringar av resans kostnader. Hit räknas förändringar av projektkostnader, valutakurser samt flygpriser. En förändring av priset meddelas alltid resenären så snart som möjligt, dock senast 30 dagar före avresa.

Ändring av avtalsvillkor och resans utformning

Volontärresornas upplägg är av sådan karaktär att det är omöjligt att garantera att resplanen följs till hundra procent. Resplanen är därför alltid preliminär. Detta villkor måste accepteras av resenären. Volontärresor förbehåller sig rätten att göra ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor. Förändringar av resplanen kan ske av många anledningar. Det kan handla om väderförutsättningar, de lokala myndigheternas påverkan, utveckling av tillstånd, ändrade förutsättningar för projekten m.m. Vid förekommande fall är det Volontärresors ambition att finna en likvärdig ersättning. Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell, transporter, värdfamiljer eller volontärprojekt eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force majeure. Volontärresor följer utvecklingen på alla resmål. Resorna är inte statiska. Därför är vi alltid beredda att förändra resorna för att göra dem än mer intressanta genom exempelvis bättre projekt. Det är inte alltid helt okomplicerat att möta en främmande kultur med dess traditioner och lagar. Vi besöker de mest olikartade kulturer med ambitionen att väcka förståelse och vidga kunskaperna om omvärlden. För att visa respekt, och bli respekterad, är det nödvändigt att resenären anpassar sig till den lokala kulturen i den utsträckning som krävs.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev