Försäkringar

Ansvarsförsäkring

I resans pris ingår en Ansvarsförsäkring när du reser som volontär med Volontärresor. Försäkring är helt unik och tillhandahålls endast av oss på Volontärresor. Den gäller för tillfällen då man oavsiktligt skadat någons egendom eller annan person och därigenom blivit skadeståndsskyldig. Glädjande har detta aldrig hänt, men vi är måna om att våra volontärer ändå ska ha ett ansvarsskydd under sin resa. 

Reseförsäkring

Reseförsäkring ingår ej i resans pris. Du ansvarar själv för att ditt försäkringsskydd täcker sjukdom, skada och stöld medan du reser och jobbar som volontär. Hemförsäkringar täcker i regel inte volontärjobb och du bör därmed teckna en kompletterande reseförsäkring. En bra försäkring är Goudas Reseförsäkring som täcker sjukdom, skada och stöld med mera vid volontärarbete. Du kan via Volontärresor köpa försäkringen som ett komplement till din hemförsäkring, eller för att gälla under din volontärperiod. Goudas reseförsäkring finns för täckningstid från två veckor och uppåt. 

Behöver jag reseförsäkring?

När du reser på en volontärresa är det viktigt att du är rätt försäkrad. Volontärarbete inkluderas normalt inte i din hemförsäkrings reseskydd, då det enbart ger erbjuder skydd under din fritid på semesterresor. En del hemförsäkringsbolag undantar hela din resa, då syftet med din resa är volontärarbete och inte semester. Andra ger dig ett skydd under fritiden på din volontärresa men gäller inte under arbetstid och inte heller under transport till och från din volontärarbetsplats. Volontärresor har granskat försäkringsmarknaden och tagit fram den reseförsäkring som bäst passar för volontärresor. Det är en heltäckande reseförsäkring som innehåller alla nödvändiga moment. För oss på Volontärresor är din trygghet under resan viktig. 

Vi vill säkerställa att alla våra kunder har ett tillräckligt försäkringsskydd, som gäller under volontärarbete och de äventyr du ska uppleva. Dessutom är det viktigt att du ska få den service som behövs om något oförutsett skulle hända. Volontärresor samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en stor internationell aktör. De finns representerade i mer än 40 länder och har en egen alarmcentral för sina nordiska kunder. Reseförsäkringen heter Leva utomlands och gäller under volontärarbetstid. Det här ingår i försäkringen:

 • Läkar-, sjuk- och tandvårdskostnader
 • Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall
 • Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk
 • Olycksfall och invaliditet
 • Ansvars och rättskydd
 • Överfallsskydd
 • Hjälp på plats
 • Egendomsskydd
Försäkringar Ansvarsförsäkring Reseförsäkring

Vad täcker inte min hemförsäkring?

Priser – Gouda reseförsäkring

Det som också är unikt med Leva utomlands-försäkringen är att den täcker äventyrliga aktiviteter som fallskärmshoppning, klättring och dykning. Leva Utomlands gäller utan självrisk. Den resa du ska få uppleva med oss är speciell, där det skydd som hemförsäkring erbjuder inte är tillräckligt. Hemförsäkring är, enligt vår bedömning, anpassad för semesterresor och innehåller därför villkor som vi anser är otillräckliga för volontärresor. Begränsningar i hemförsäkring:

 • Volontärarbete och transport till och från din volontärarbetsplats är undantagna.
 • Äventyrliga aktiviteter är undantagna.
 • Endast offentlig sjukvård ersätts generellt och på våra resor befinner många sig långt från den typen av civilisation. Dessutom håller inte alla allmänna, offentliga sjukhus den kvalitet som är tillfredsställande.
 • Självrisk vid varje skadetillfälle och ingen ersättning för småskador som inte uppgår till självrisken.
 • Inget invaliditetskapital vid olycksfall.
 • Assistans av SOS-alarm endast vid större personskador. Gouda Reseförsäkring har en egen 24 h alarmcentral.
 • 2 veckor: 685 kr
 • 3 veckor: 882 kr
 • 4 veckor (30dgr): 1 187 kr
 • 30 kr tillägg per extra dag. 

Beställ din försäkring

Beställ din försäkring direkt när du bokar din resa eller mejla oss på [email protected] och ange följande uppgifter:

 • Försäkringsperiod (start och slutdatum)
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer 
 • Resmål

Prenumerera på vårt nyhetsbrev