Forskningsarbete i Namibia

Volontäraktiviteter på Kale och Novo
 • Fånga, märka och släppa ut vilda djur i det fria
 • Spårning (via radio och GPS)
 • Samla information och räkna djurbestånd
 • Sätta ut kameror för att dokumentera djur
 • Kartlägga och utforska terräng och miljö
 • Bearbetning av data
 • Underhåll och säkerhet på reservatet
 • Mata geparder
 • Nattpatrullering och camping i naturen
Volontäraktiviteter på Mave
 • Sätta ut kameror för att dokumentera djur
 • GPS-övervakning
 • VHF -spårning
 • Spårning via fotavtryck
 • Konfliktbedömning
 • Community outreach
Ingående infomation arbetsuppgifter

Capture Mark Release (endast Kale) – För att förstå hur djurlivet rör sig i reservatet används övervakningstekniker såsom GPS-satellitspårning, främst i övervakningen av svårupptäckta arter som leopard och brun hyena. GPS-halsband är ett bra sätt att samla in viktig information. Som volontär hjälper du forskarna att identifiera områden där rovdjuren ofta befinner sig, t.ex. lyor, flodbäddar och liknande.

Kartläggning (endast Kale) – var med och assistera forskare i att använda GPS för att bl.a. kartläggning av vägar, vattenhål, staket, vilka områden vissa djurarter rör sig mest i etc.

Gepardvård (endast Kale) – Kanaans öken är hem för fem färdig rehabiliterade geparder från Räddningscentret för vilda djur i Namibia. De lever på ett 7 hektar stort område på Kanaans röda dyner. Som volontär hjälper du här till med att förbereda mat, mata, vårda och hålla deras inhägnad ren. Möjligheten att uppleva dessa magnifika djur i Kanaans ökenlandskap är verkligen helt otroligt.

Underhåll och säkerhet (endast Kale) – Arbetet med djurprojekt slutar inte med vetenskap och forskning. För att ekosystemet ska fungera tillfredsställande är flera underhållsarbeten obligatoriska, framför allt i mycket torra områden som Kanaan. När man arbetar med utrotningshotade arter är det att vara viktigt att genomföra regelbundna anti-tjuvjaktpatruller och andra insatser för att garantera säkerhet. Vattenhål behöver regelbundet underhålls och kontrolleras för skador. Som volontärerna kommer du att delta i det operativa arbetet, och du bör vara beredda på att få händerna smutsiga då och då, och bidra till underhåll i den kapacitet du kan.

Game counts (Novo och Kale) – Växtätare av alla storlekar ingår i det afrikanska ekosystemet och det är viktigt att samla in data om dessa olika arter för att öka förståelsen kring rovdjurens population och rörelsemönster. Som volontär kommer du att delta i regelbundna game counts för att ge forskarna en bättre och tydligare bild av djurbestånden i området.

Djurvideos (Novo, Kale och Mave) – Installera kameror i olika områden för att se hur tidigare frisläppta djur rör sig, hur deras beteendemönster är samt observera vilka nya arter har börjat röra sig i områdena både dag- och nattetid. Kamerorna är på dygnet runt och kan de fånga på bild det som vi människor kan ha missat.

Spårning (Novo, Kale och Mave) – Spåra tidigare djur som släppts ut i det vilda efter sin rehabilitering på Räddningscentret för vilda djur. Arbetet är tidskrävande med långa promenader för att hitta ett specifikt djur, men också otroligt givande då man samtidigt får upptäcka Namibias vackra natur, och kanske stöter man på en djurart som inte räknat med.

GPS monitoring (endast Mave) – Mave övervakar för tillfället två stycken elefanter som 2014 fick varsitt GPS halsband. Varje morgon laddas information ned från halsbanden via satellit, för att övervaka hur de rör sig och kartlägga konflikter och/eller skador på infrastrukturen som kan uppstå.

Conflict assessment (endast Mave) – Genom att försöka skapa förståelse kring elefantens levnadsvanor hos den lokala befolkningen och upplysa om varför elefantens överlevnad är viktig, hoppas man att hitta lösningar på den rådande konflikten mellan vilda djur och människor. Det är en viktigt i bevarandet av utrotningshotade vilda djur såsom elefanter och afrikansk vildhund.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev