Chat with us, powered by LiveChat

Gör utlandspraktik med volontärresor!

Studerar du på universitet, högskola eller en KY-utbildning och har praktik inlagd i ditt program? Då kan du förlägga den utomlands på något av våra projekt. Du erbjuds en professionell praktik på en arbetsplats inom ditt område och får samtidigt erfarenhet av att arbeta i och med människor från en annan kultur. I dagens globaliserade samhälle värderas utlandsvistelser högt och interkulturell kompetens är en egenskap som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

Programmet

Oavsett om du studerar hälsa, sjuksköterska, lärare eller något naturnära ämne så finns möjligheten till en praktik utomlands. Vi erbjuder en handledare som introducerar, instruerar, stödjer och följer upp ditt arbete och praktiken strävar efter att överensstämma med de mål och förutsättningar som din skola kräver. Handledaren kan också hjälpa till att utarbeta en plan med delmål för din praktikperiod.

Vem kan åka?

Kurser som kan fungera med våra praktikprogram är till exempel en vanlig poänggivande praktikperiod på 7,5 , 15 eller 30 högskolepoäng. Andra kurser som fungerar ihop med vårt praktikprogram är Lärande i Yrkeslivet (LiA), kurser som motsvarar ett projektarbete eller valbar/fri kurs eller en fri termin.

Tillgodräkning

Angående tillgodräknande av poäng och godkännande av praktikplatsen i förhållande till ditt studieområde/program så måste du kontakta program- eller institutionsansvarig på din skola. Denne är ansvarig för att praktiken motsvarar de krav som krävs för att bli godkänd inom ramen för ditt program. Innan avresa knyter du kontakt med din praktikplats så du får möjlighet att förbereda inför din praktikperiod, fråga frågor och göra förberedande arbete inför en eventuell rapportskrivning. Det finns ofta också möjlighet att skriva ett examensarbete på plats och i anslutning till praktiken.

Finansiering

För att kunna få studiemedel under din praktiktid så måste du vara antagen vid en utbildning som berättigar till studiemedel. Genom CSN har du möjlighet att få merkostnadslån som täcker en del av programkostnaden beroende på var du vill åka.  Självklart har du under tiden ditt vanliga studielån och studiebidrag som hjälp. Har du inte en obligatorisk praktik inom ditt program men ändå vill göra en poänggivande praktik och få studiestöd så tipsar vi om att i god tid ansöka om en fristående ”praktikkurs” på antingen 15 eller 30 högskolepoäng LÄNK. Den måste du ansöka om själv och det gör du på studera.nu senast 15 april inför höstterminen respektive 15 oktober inför vårterminen. När du sedan blivit antagen och fått praktiken godkänd för kursen du sökt, kan du boka din resa hos oss. Det finns även många stipendier att söka för dig som vill göra obetald praktik utomlands, kika in här och sök i stipendiedjungeln efter något som passar just dig! http://www.stipendier.se/.

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev