Jordbruket och matindustrin

Jordbruket och matindustrin står för en stor del av hur världen mår idag med allt från monotona odlingar, vattenförbrukning, övergödning och den stora procent som blir till sopor.

Vad ska jag då äta?

Det är så gott som omöjligt att avgöra vilka grönsaker som besprutats av olagliga eller giftiga substanser och om de blivit besprutade nyligen.

  • Om det är möjligt, köp ekologiskt och se alltid till att skölja ordentligt i rent vatten.
  • Försök att laga maten och diska samtidigt som andra för att minska på energi- och vattenförbrukningen.
  • Framförallt, tänk på att handla så mycket som du gör av med, inte mer.

Kött

Det har varit svårt att missa debatten om köttindustrin här i Sverige de senaste åren.
Att vår köttkonsumtion skapar ett stort underskott av vatten och jordbruksareal på andra delar av jorden,  kan vara värt att tänka på. Något annat man kan hålla i åtanke är att i många delar av världen är kött en lyxvara som man bara använder vid stora högtider, om det är möjligt- välj vegetariskt och se till att visa uppskattning om det serveras en festmåltid med kött.

Soya

Det är egentligen inte köttdjuren som är problemet utan snarare spannmålen djuren äter. För största möjliga skörd skapas stora monotona odlingar, ofta på urskogsmarker som skövlas. Soya är en av de spannmål som används för djurfoder och som har en stor negativ inverkan på den lokala miljön eftersom man avverkar stora arealer för monokultur. Speciellt riktas mycket kritik mot soya i sydamerika för tillfället där rika bönder köper upp land, skövlar regnskog och lämnar småjordbrukare med en summa pengar men inga framtida utsikter.

Palmolja

Palmolja finns i en rad konsumtionsvaror som margarin och matolja men också i glass, kex, choklad och kosmetika, tvättmedel och hudkräm. Allt större arealer tropikskog avverkas i Sydostasien för att ge plats åt oljepalmsplantager. Titta på innehållsförteckningen och försök att välja varor som inte innehåller palmolja.

Scampi

Mangrove är ett lågt träd som växer i tropiska länder utmed stränderna och som står med rötterna i saltvattnet. De är naturliga barnkammare för scampis, jätteräkor, marina organismer och ostron. De motverkar också erosion av jorden och fungerar som vågbrytare. Tyvärr huggs de ner för att blotta stränder, bygga resorts eller för att skapa planteringar av räkor för försäljning och export.
I förlängningen skapar detta utrymme för översvämningar, försaltningar och sjukdomspridning till räkdjur i haven. Dessutom har höga halter förbjudna antibiotika hittats i partier från hela Asien. Generellt gäller att inte köpa eller äta scampi eftersom även ekologiska odlingar är påfrestande för miljön.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev