Plast

Nästan allt i vår vardag innehåller någon beståndsdel av plast och det är inte konstigt eftersom det är ett utmärkt och bekvämt material som nästan inte väger någonting.
Plast är dock alltid skapad av fossila bränslen och utgör tillsammans med kemiska sammansättningar en direkt miljöpåverkan som går hela vägen från olje- och gasutvinningen, genom alla steg, till färdig plast och avfallshantering.
Plastförbrukningen i världen ökar och trots stora projekt återvinns troligtvis bara runt 1 % av alla plastprodukter i världen.
När plast eldas upp skapas gaser och kemikalier som är mycket rökutvecklande och giftiga samt påverkar naturen negativt.
Även i våra hav hittar forskarna mängder av plast och plastpartiklar som inte försvinner utan bara bryts ner till mindre och mindre delar.

Så vad ska man göra för att minska sin plastförbrukning?

  • Framförallt går de flesta plastförpackningar att återanvända på ett eller annat sätt. Plastpåsar går utmärkt att tvätta ur och använda igen precis som plastburkar.
  • Man kan även tänka på att välja bort plastlocket på sin take away-kaffe eller välja förpackningar som inte använder onödigt många lager av plast.
  • Det är bra att inte ta med sig plastförpackningar eller disposiva plastföremål när man ska ut och resa eftersom det sällan finns bra avfallshantering lokalt.
  • I Sverige finns det på alla plastprodukter en märkning som talar om vad produkten har för sammansättning och det är därför ganska lätt att välja sina produkter här. Så ser det dock inte ut i stora delar av världen och därför kan du nog misstänka att materialen inte alltid är de bästa.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev