Volontärarbete Ho Chi Minh City

Äldrevård

På äldreboendet hjälper du till med de dagliga sysslorna. Människorna på boendet behöver aktiveras, och här kan du vara med och höja deras livskvalité. En del av de boende har fysiska eller psykiska handikapp och behöver hjälp med att gå på promenader eller att äta. Andra behöver sällskap och social kontakt. Du kommer även att hjälpa till med städning och underhåll av boendet. Det förekommer både individuellt arbete och arbete i grupp.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Hjälpa personalen i dagliga arbetet
 • Ge assistans åt de boende som hjälp i dagliga aktiviteter
 • Gå på promenader med de äldre
 • Undervisa i hälsofrågor
 • Städning och underhåll av boendet

 

Barnhem

Till barnhemmet kommer föräldralösa barn, eller barn från fattiga förhållanden när föräldrarna inte kan ta hand om dem. Här kan du göra stor skillnad. Du har stort ansvar och kommer att få en betydande roll för barnen. Du förväntas som volontärer att ge barnen en tryggare tillvaro. Förutom att leka och umgås med barnen kommer du även att hjälpa dem med läxläsning samt undervisning i engelska och matematik.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Assistera personalen i dagliga arbetet
 • Hjälpa barnen med läxläsning
 • Undervisning i engelska och matematik
 • Engagera barnen i lekar och utomhusaktiviteter
 • I lekar uppmuntra barnen att använda sin kropp för att utveckla sin motorik

 

Omsorg av hiv-smittade barn

Barnen på stödboendet är hiv-positiva, och många av dem är också föräldralösa. Centret är i stort behov av volontärer som tar hand om barnen och gör deras vardag ljusare. En viktig uppgift är att umgås med och ge trygghet till barnen, men kan också hjälpa till med undervisning.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Assistera personal i dagliga aktiviteter
 • Hjälpa till med förberedelserna av mat
 • Undervisning i engelska/hjälpa till med läxläsning
 • Engagera barnen i lekar och utomhusaktiviteter
 • Spendera tid och umgås med barnen

 

Omsorg av barn med funktionsnedsättning

På centret volontärarbetar du med barn med olika funktionsnedsättningar. Det är viktigt att du är tålmodig och både kan arbeta självständigt och i grupp. Barnen har olika fysiska och psykiska handikapp och kan inte delta i vanlig skola. Barnen har individuella behov och utmaningar, och kan behöva hjälp med att gå på promenader och äta.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Engagera och hjälpa barnen att del ta aktiviteter och promenader
 • Hjälpa barn som inte kan äta själva
 • Hjälpa till med blöjbyte på de minsta barnen
 • Undervisa i hälsofrågor
 • Assistera i aktiviteter som att måla och rita

 

Undervisning

Du deltar i och planerar lektioner för barn i kommunala skolor. Som hjälp för att planera lektionerna finns riktlinjer och material, som du använder för att skapa kreativa och engagerande lektioner. Brinner du för något specifikt ämne som musik, historia eller något annat, går det självklart att inkludera i undervisningen. Förutom undervisningen deltar du även i aktiviteter som lek, sport och hälsa.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Undervisning i engelska, matematik och bild
 • Aktivera barnen med lekar och sportaktiviteter
 • Motivera och stimulera barnen
 • Planera och hålla i lektioner utifrån givna riktlinjer och material
 • Övervaka barnens skolnärvaro i syfte att minska avhopp

Prenumerera på vårt nyhetsbrev