Volontärarbete i Cusco

Daghem

Daghemmen i Cusco ligger vid en av de större marknaderna, och barnen är mellan 2–5 år gamla. Många av dem pratar indianspråket quechua.

Exempel på aktiviteter som volontär på daghem:

 • Ta hand om barnen som är 2–5 år
 • Skapa en trevlig och lekfull miljö för barnen genom utsmyckningar, leka lekar, sjunga sånger med mera
 • Assistera lärarna med undervisning i engelska och matte
 • Genom lekar uppmuntra barnen att använda sin kropp för att utveckla sin motorik
Skola

Skolan får inget statligt stöd och drivs av frivilliga krafter. Eleverna är mellan 4–15 år, och indelade i olika årskurser. Undervisningen bedrivs på tre nivåer; låg-, mellan- och högstadiet. Du väljer själv vilken nivå du vill arbeta med.

Exempel på aktiviteter som volontär på skola:

 • Undervisa i engelska, matte och läsning.
 • Skapa en lekfull miljö och uppmuntra barnens kreativitet genom pedagogiska lekar, spel, sång, teckning med mera
 • Deltaga i eller skapa sportaktiviteter för barnen. Det kan räcka att ”bara” spela fotboll med barnen
Vårdcentral

Vårdcentralen ligger i den fattigare delen av Cusco och tar emot ca 200 patienter per dag. Invånarna som kommer hit har inte råd att ta sig till de mer resursstarka sjukhusen i andra delar av staden. På vårdcentralen utför man ultraljud, hälsokontroller för gravida och barn, tandläkarkontroller och förlossningar. Som volontär på vårdcentralen ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet av eller utbildning inom hälsovård.

Exempel på aktiviteter som volontär på vårdcentral:

 • Assistera personalen i undersökningsrummen
 • Arbeta med mödra- och barnhälsovård
 • Följa med personalen på hembesök
 • Hjälpa till att ta fram utbildningsmaterial om hälsa samt delta i olika hälsokampanjer som bedrivs i slumområdena.

Uppgifterna i volontärprojekten är inte strikta. Har du egna idéer på hur du skulle vilja genomföra din volontärperiod brukar det inte vara några problem. Kom ihåg att det är upp till dig hur mycket du lär och ger under din volontärperiod.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev