Volontärarbete i Jaipur

Undervisning på skola

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Undervisning engelska och matematik
 • Skapa en lekfull miljö och uppmuntra barnens kreativitet genom pedagogiska lekar, spel, sång, teckning med mera
 • Tillsammans med de lokala lärarna ta fram undervisningsmaterial till låga kostnader och som hjälper lärarna att göra undervisningen roligare för barnen
 • Övervaka barnens skolnärvaro i syfte att minska avhopp
 • Skapa en mer kreativ miljö genom att hjälpa till att dekorera och måla skolorna
 
Daghem

Barnen på daghemmen, aanganwaris, är mellan 2–5 år. I Indien får barnen en hel del undervisning på daghemmen, men utöver det kan dina uppgifter vara att:

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Se till att så många barn som möjligt kommer till daghemmet
 • Ta hand om och leka med barnen
 • Genom lekar uppmuntra barnen att använda sin kropp för att utveckla sin motorik
 • Skapa en trevlig och lekfull miljö, genom utsmyckningar, leka lekar med mera. Allt nödvändigt material tillhandahålls
 • Tillaga och servera barnen näringsrik mat
 
Barnhem

På barnhem träffar du barn som av olika anledning förlorat sina föräldrar. Din roll som volontär är att ge barnen trygghet genom din tid, närvaro och engagemang.

Exempel på volontäraktiviteter:

 • Ge barnen närhet och uppmärksamhet som de annars hade fått av sina föräldrar
 • Mata de yngre barnen och hjälpa dem att klä på sig
 • Ha koll på barnen i deras dagliga aktiviteter, som när de städar, badar eller leker
 • Hjälpa till att hålla barnhemmet rent och planera olika utflykter och aktiviteter
 • Arrangera läxläsningsgrupper och hjälpa till med barnens läxor

Prenumerera på vårt nyhetsbrev