Volontärarbete i Tanzania

PROJEKT PÅ MEDBORGARHUSET
Som volontär på Medborgarhuset kommer du att ges möjlighet att arbeta med alla olika projekt som centret bedriver. Fritidsprogrammet är öppet för alla barn i området och erbjuder musik-, dans-, bild- och engelskundervisning, fem dagar i veckan. Ett sportprojekt har startats för att arbeta mer aktivt med unga tjejer och killar. Du kommer att delta i aktiviteterna, stötta barnen, hjälpa det lokala teamet, samt skapa och få minnen för livet. Medborgarhuset driver även kvinnogrupper, läxhjälp, miljöprojekt samt ett fältprojekt med jordbruk, och uppbyggnad av en skola på landsbygden.

 

SKOLA
Som volontär på grundskolan är din roll att assistera lärare och stötta elever i främst engelska, swahili (språket i Tanzania) och matematik.  Klasserna är stora och många av eleverna (3-14 år) behöver hjälp utöver vad lärarna kan ge. Förutom vanlig undervisning uppskattas sång, dans och lek mycket av både barn och lärare. OBS! Skolan är stängd för lov två veckor i mars, hela juni, två veckor i september och hela december. Under dessa perioder kan du istället delta i Medborgarhusets fritidsprogram som under skolloven utökar sina aktiviteter.

 

SJUKHUS
På sjukhuset kommer du som volontär vara med i det dagliga arbetet, och gå bredvid en ordinarie sjuk-/undersköterska. Sjukhuset har olika avdelningar och innan din avresa kan du lämna önskemål på vilken du vill vara på. För volontärarbete på sjukhus krävs det att du är utbildad eller studerande läkare, sjuksköterska eller undersköterska.

 

HÄLSOVÅRDSCENTRAL
På hälsovårdscentralen kommer du att volontärarbeta med olika hälsofrämjande projekt. Du kan bland annat arbeta med HIV-drabbade mammor och barn eller i ett uppsökande program. För volontärarbete på hälsocentralen krävs inga förkunskaper inom hälsovård, men det är ett plus.

 

CENTER FÖR BARN MED SÄRSKILDA BEHOV
På center får du som volontär möjligheten att hjälpa till med barn som har särskilda behov. I Tanzania är kunskapen och acceptansen för barn med särskilda behov mycket begränsad. Många barn med särskilda behov överges, göms undan hela livet eller till och med dödas direkt efter födseln. På centret får barnen utbildning och stöd under sin uppväxt. Vissa barn bor på centret, andra kommer endast hit över dagen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev