Volontärarbete på Madagaskar

Undervisning på förskola

Barnen i förskolan har chansen att börja lära sig engelska i tidig ålder, vilket är ovärderligt för dem längre fram i livet. Som på andra förskolor världen över, är undervisningen informell eftersom att barnen kommer att vilja leka med dig istället för att bli ”lärda”. Genom att få barnen entusiastiska och nyfikna för att komma till förskolan kan du lära dem några väldigt grundläggande engelska fraser, som enkla hälsningsfraser. Då kan du ha sått ett frö till framtida önskan av lärande. Barnen kommer att vara exalterade av att se dig och väldigt välkomnande. Delvis på grund av den naturliga och genuina vänligheten hos människorna från dessa byar, men också det faktum att du kommer att bli en av de få utlänningar som de har träffat! På nära håll!

Arbetsschema, måndag–fredag
Du lämnar boendet mellan 9:00–9.30 på morgonen, beroende på förskolan. På förmiddagen undervisar du i 3 timmar. Lunchen serveras på boendet. Efter lunch åker du tillbaka till förskolan vid 14:00 för att fortsätta att undervisa och vara med barnen i 2 timmar.

 

Undervisning på skola

De flesta människor i Madagaskar har inte råd att resa, och i byar som Tsararano Ambony finns det små chanser för med kontakt av omvärlden. Utländska lärare gör det möjligt för studenter att forma relationer med någon från en annan bakgrund och kultur, och lärarna får möjlighet att lära sig olika utbildningsmetoder och tekniker. Du kommer huvudsakligen assistera lärar på skolan, och behöver inte ha någon formell utbildning.

Du kommer att utbilda och undervisa barn i olika åldersgrupper och med olika inlärningsförmåga. Du får använda olika metoder. Du kan använda dig av kursboken som referens eller utbilda barnen genom kommunikation och engelska. Under din vistelse i Madagaskar kan du undervisa barnen i olika ämnen som matematik, historia, vetenskap, geografi, data, teknologi, musik, konst och hantverk. Du kommunicera på engelska, jobbar med personlig utveckling, miljömedvetenhet, generell hygien och säkerhet och mycket annat. All högre utbildning i Madagaskar är på franska och Malagassiska, som är det officiella språk. Det är oerhört viktigt för barnen att lära sig engelska eftersom Nosy Be också är en populär turistdestination på Madagaskar, vilket gör det enklare för dem att få jobb i framtiden.

Arbetsschema, måndag–fredag

 • Huvudsakligen undervisa engelska, men också undervisa teater, spel, musik, konst och främmande språk.
 • Uppmuntra barnen till akademiskt arbete och främja all utveckling av barnen.
 • Assistera lärare och annan personal
 • Skapa utbildningsplaner
 
Bevarande av Mangroveträsk

På detta fascinerade projekt kommer du som volontär att vara delaktig i viktigt arbete med att underhålla och bevara Nosy Bes djurliv, och bibehållandet av Mangrove. Du kommer först att lära dig om mangroveträsket i Nordvästra Madagaskar, dess rikedom, dess användningsområden och dess hot. Du kommer att arbeta med att ta fram en undervisningsmanual om miljön för barn. Därefter kan du börja med miljöutbildningsprogrammet för samhället, hjälpa till att belysa vikten av mangrove och dess bevarande för de lokala samhällena och skolor.

Du kommer att arbeta på ett mangroveplantage. Unga plantor kommer att användas till plantering, och vara ett levande klassrum för de lokala barnen, där de kan lära sig om träden och miljön.

Arbetsschema, måndag–fredag

Dagliga aktiviteter kommer att vara planerade av din koordinator på plats. Under din arbetsveckavecka, kommer dina huvuduppgifter att vara:

 • Återplantering av mangroveträsk
 • Tillhandahålla miljöutbildning som ska nå ut till de lokala skolorna och samhällsgrupper, främst med fokus på barn.
 • Alla aktiviteter stöds av den lokala personalen som är tillgängliga för dig när det kommer till utbildningen som du lär behöva.
 
Samhällsprojekt 

I detta projekt kommer du att vara med och stödja lokalbefolkningen i två del projekt:

Women’s Shelter

Detta projekt tar hand om kvinnor och unga tjejer. 30 kvinnor och barn i åldrarna 4 till 40 år. Först och främst, kommer du att vara delaktig i att bygga en hydda till Women’s shelter. Du kommer också att undervisa tjejer/kvinnor i engelska, på roliga och intressanta sätt. Kvinnorna utöva fysiska aktiviteter både för fysisk träning och avkoppling. Några av dem är traumatiserade och njuter av att tillbringa tid med att ägna sig åt aktiviteter. Det kulturella utbytet och interaktionen ger utsatta tjejer/kvinnor mycket behövande styrka och kraft för att få en bra framtid.

Poor villages Outreach Program

Fokus i detta projekt ligger på undervisning mindre privilegierade barn från fattiga byar i närheten av centret, vars föräldrar inte har råd att betala för deras skolgång. Som volontär kommer du att samspela med barnen genom att använda spel och aktiviteter för att utbilda och hjälpa dem förstå vikten av utbildning för att utveckla andra färdigheter.

Arbetsschema, måndag–fredag
På morgonen efter frukost, kommer du att åka till Women’s shelter. Här kommer du att:

 • Lära ut engelska till kvinnor och unga barn
 • Spela spel med dem
 • Samspela och spendera tid med dem
 • Hjälpa personalen på centret när det behövs

Efter lunch på volontärboendet kommer du under eftermiddagen spendera tid på Poor Village Outreach Program. Här kommer du att:

 • Lära barnen engelska
 • Hjälpa till med läxor
 • Leka med barnen
 • Bygga bord och stolar
 
Rehabiliteringsprogram för lemurer

På detta projekt kommer du som volontär att vara delta det i det viktiga arbetet med att bevara Nosy Bes djurliv, genom att arbeta på ett privat rehabiliteringscenter för lemurer. Du kommer inledningsvis att lära dig om Madagaskars viktigaste djurarter. Fokus kommer att ligga på de inhemska djurarterna i nordvästra Madagaskar som afrikansk Skrikhavsörn och Madagaskisk sporrsköldpadda, och öns unika fauna. Du kommer också att förbereda lemurernas morgon och eftermiddags måltider, och mata dem. En annan del i arbetet är att städa inhägnader. Du kommer att vara delaktig i en större ombyggnad av interaktiva inhägnader för alla lemurarter.

Arbetsschema, måndag–fredag
Dagliga aktiviteter kommer att planeras av din lokala koordinator. Din dag kommer börja med att förbereda frukost som du delar ut till lemurerna. Under eftermiddagen förbereds olika dieter, innan du ger dem till de olika lemurarterna. Du kommer städa inhägnader och klippa gräs. Plantera träd (vars löv äts av lemurerna i det vilda) är också en del av ditt uppdrag, och du kommer att arbeta med utbyggnaden av lemurernas inhägnader.

 

Byggnation och renovering

Byggnations- och renoveringsprojektet på Nosy Be stödjer små samhällen på ön. Här bygger och renoverar du som volontär byggnader som är väsentliga för tillväxten och utvecklingen av det lokala samhället. Du jobbar generellt med skolor, samhällscenter, lekplatser och bibliotek. Du stödjer även lokala familjer genom att förbättra levnadsstandarden. Projektet hjälper till att öka den totala livskvaliteten under de pressade förhållandena som människor här lever i. På plats kommer en lokal koordinator erbjuda vägledning och utbildning tillsammans med lokala familjer och andra deltagare. Projektet är fysiskt krävande eftersom du kommer att lägga tegel, snickra, måla, vattentäta, lägga plattor, utföra trädgårdsarbete, såväl som att förbättra samhällets hygien- och saneringsstationer.

Arbetsschema, måndag–fredag
Du kommer att starta med ett möte där du och den lokala koordinatorn diskuterar vad som krävs av dig under tiden som du är på projektet. Fokus är på enklare byggnadsarbeten och du förväntas hjälpa till med att måla skolbyggnader, tillverka bord och stolar, bygga och renovera lekplatser, anlägga vägar/stigar, bygga toaletter, reparera skolväggar och hjälpa till att bygga nya klassrum. Byggnations- och renoveringsprojektet är tillgängligt på fler platser i det lokala samhället.projekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev