Nytt marint projekt i Sydafrika!

Dykäventyr för forskning i Sodwana Bay i Sydafrika

Som volontär deltar du i dykundersökningar varje dag från måndag till fredag. Under dessa dyk hjälper du som volontär projektkoordinatorerna med insamling av fotografiska data om rev och olika revarter som bidrar till information om biologisk mångfald och hjälper till att övervaka arter. Dessa foton laddas upp till medborgarvetenskapliga databaser som forskare runt om i världen kan få åtkomst till för att hjälpa till att bevara och förstå marina arter. Volontärer får också möjlighet att delta i marinföreläsningar för att utöka sin kunskap om havets ekosystem och marina liv.

Dagliga aktiviteter kan inkludera:

Revundersökningar (året runt). Under varje dyk samlar volontärer fotografier på revet såväl som havsförhållandena. Denna information jämförs med äldre foton och förhållanden för att övervaka revens hälsa över tid.

Sköldpaddor (året runt). Fotografier av sköldpaddor används för att identifiera enskilda sköldpaddor med deras ansiktsskalor som sedan kopplas till andra foton som tas och används för att kartlägga deras rörelser. Sodwana Bay har den enda stora häckningsplatsen i Afrika för sköldpaddor från Loggerhead och Leatherback. Syftet med detta projekt är att identifiera och övervaka sköldpaddorna som återvänder till denna plats för att ”bygga bo”. Sköldpaddsidentifiering är året runt, men häckningssäsongen är från november till slutet av februari och kläckningssäsongen från mitten av januari till slutet av april varje år. Under denna tid kan du som volontär ha möjlighet att besöka häckplatserna.

Nudibranchs (året runt). Nudibranchs är en oerhört mångfaldig grupp havssniglar med över 3000 kända arter. Projektet syftar till att undersöka den biologiska mångfalden hos dessa havssniglar på Sodwana Bay-reven samt att identifiera nya arter som ännu inte har beskrivits. Nudibranchs är bra indikatorer på revhälsa och klimatförändringar som hjälper till att övervaka rev över tid.

Rockor (året runt). Fotografier av rockor används för att identifiera individer genom att använda unika magmönster. Dessa data länkar till ett program som bidrar med data i Moçambique och kommer att kunna visa deras migrationsrörelser mellan Moçambique och Sodwana Bay.

Knölvalar (juni till oktober). Knölvalar identifieras med hjälp av formen på deras fenor. Detta kan också användas för att kartlägga deras otroliga migrationer. Valarna är säsongsbetonade och det innebär mer båtbaserade eller landbaserade datainsamlingssessioner före eller efter dyk.

Sandtigerhaj (januari till mars). Vår partner har skapat det enda projektet som utvärderar denna population av sandtigerhajar för Wild Me. Dessa hajar migrerar till Sodwana Bay varje år då det är en mycket viktig plats i deras reproduktionscykel. Projektet hoppas därför att belysa faktorer kring deras livscykel som är mindre förstått och identifiera individer som återvänder till reven.

Läs mer om projektet här!